Filozofia Slnka v Srdci - cesta k sebe

Slnko v Srdci

Slnko v srdci - cesta k sebe ....spája všetkých Poslov Svetla ,ktorí v jednote s múdrosťou  Vesmírnych zákonov a láskou Matky- Gaii  tvoríme vedomé Bytie. Novú Zem.

Slnko v Srdci - cesta k sebe. ..
rozžiarené Slnko Božského vedomia v Srdci, v posvätnom strede môjho tela, tam, kde sídli Láska. Božská mana jednoty kozmickej Lásky a Svetla, tá nekonečná radosť „len tak“ tryskajúca z jadra každej bunky ako svetelná láva zaplavujúca celý vesmír. To všetko Som Ja, prenikám všetkými úrovňami hustoty, v ktorých sa zrkadlí realita božskej hry života tvorená bezpodmienečnou Láskou.
Som bláznivo a zároveň usporiadane tancujúca „miliarda“ svetelných častíc vytvárajúca ucelené príbehy vývoja vesmírov, galaxií, planetárnych, ľudských, i mojich osobných. To sa dokonale prekrýva, harmonicky rezonuje a navzájom sa zrkadlí. Vytvára fascinujúce Matrice nekonečných možností a variantov. Neustály kolobeh... Jasný lúč božského vedomia osvetľuje múdrosťou pochopený tok skúsenosti. Otázka... odpoveď cez zážitok, Uvedomenie, dokonalá symbióza spojení... Až do jednej nekonečne nádhernej symfónie.
Každá bunka môjho tela, každý okamih môjho života, mnohých mojich životov... moji blízki, ich životy... Zem, planéty, slnká, galaxie... všetky živé bytosti tancujúce vo všetkých časoch a priestoroch, cez jadrá svojich sŕdc poprepájané jemnými svetelnými vláknami, spievajúce dokonalú pieseň božského stvorenia.
Večnosť v okamihu, okamih vo večnosti. Nekonečný orgazmus boha. Vo všetkých tkanivách svojej existencie!!! To som ja. Ja som to! Láska, láska, láska... Slnko v Srdci!
Jedno je isté: Prebudenie. Tak ako sa každé ráno prebudíme do nového dňa v jeden okamih sa prebudíme z nevedomosti- zo sna ilúzie a strachu.
Prebudenie... tak mysticky nazývané osvietením, nirvánou sebarealizáciou.. je prebudením sa do Múdrosti. Do univerzálnej jednoty. Tam vieme, že existuje len Láska, ktorou Som. V každom okamihu pochopením našich životných lekcií sa stávame múdrejšími cez vlastné skúsenosti. To nám nikto nezoberie, je to súčasť nás, bubnuje to v našom vnútri, zakódované v krvi. To je skutočná hodnota života - Slnko v Srdci.
Skúsenosť je neprenosná. Avšak energia Lásky naviazaná na ňu, preniká všetkým a ukotvuje sa v podobne rezonujúcich Ja... Predstavte si Zem našu planétu ako cítiace, životom vibrujúce srdce Galaxie. Predstavte si našu matku Zem jej rozžiarené srdce, pulzujúce v jednote s miliardami vedomých bytostí, poprepájaných medzi srdcami jemnými svetelne zakódovanými vláknami Lásky...

Janka Sofia a Danka :)
Janka Sofia Thomková
Janka Sofia - kozmická šamanka,  pomáha nám spoznať Boha v Sebe a zjednotiť sa so svojím duchovným  poslaním. Vždy má pre nás pozitívne pohladenie na duši s veľkou múdrosťou, poznaním, láskou a porozumením. Janka Sofia má v sebe dar prinášať  vyššie poznanie a pochopenie života, prepojenia mysle, duše i tela, našich vzťahov a zdravia.

Tvorí svoj život keď sa spája v bytosťami svetla v meditáciach, keď maľuje krásne energetické a mystické obrázky...
Je šťastná keď v napojení na Lásku Božského Zdroja prináša informácie z jemnohmotného sveta. Keď  tvorí zážitkové semináre, semináre v prírode, stretnutia pri slnovratoch na lúke v Polerieke, keď cvičí jogu, keď medituje a prináša nielen sebe ale aj nám veľa krásnych inšpirácií.


Neváhajte Janku osloviť pri hľadaní svojho poslania a hlbšieho pochopenia svojho života. Vďaka meditáciam, Anjelským liečeniam a aktiváciám vyšších úrovní bytia.

S Jankou pri pravidelných cvičeniach Jogy spoznáte a prepojíte sa so svojim telom a pri pravidelných meditáciach sa spojíte so svojim srdcom a dušou precítite silu prítomného okamihu.


Dana Babková Thomková

Je čistým anjelom na Zemi. Jej dotyk vás povedie vašim KÓDOM ŽIVOTA . Prelomíte pečate tajomstiev vášho ducha a preskúmate s jej jemným svetelným vedením odkazy ukryté vo vašom dátume narodenia. Zacielením na praktické oblasti. Má dar svojou múdrosťou, ktorá spája Nebo so Zemou byť spoľahlivým sprievodcom vašou vnútornou premenou cez cielené meditácie podľa potreby vašej duše.

Zároveň vedie kurzy práce s kyvadlom, tarotové výukové kurzy a hlavne kurzy numerológie Slnka v srdci- KÓDY ŽIVOTA - praktický , čistý a jednoduchý nástroj ducha k sebaspoznaniu ,uvedomenia si svojho poslania, svojej cesty, duchovného pôvodu pochopenia vzťahov a rôznych výziev v živote.

Neváhajte Danku  kontaktovať k osobnej konzultácii či inej forme duchovného poradenstva. Podľa dohody tiež vypracuje numerologický rozbor kódov života , rozbor rôznych foriem vzťahov, či rozbor mena  názvu firmy, vhodného dátumu svatby, podpisu zmluvy, či iné vzácne udalosti..Ďakujem vám, nám za inšpiráciu na ceste k poznaniu .

Slnko v srdci  Janka Sofia a Danka :)Dátum: 1.9.2016 16:24:11

Filozofia Slnka v Srdci na rok 2016

Slnko v Srdci


Duchovné ladenie pre Slnko v Srdci  a inšpirácia prijatá od Archanjela Metatrona a Svetelnej rodiny.

Milovaní poslovia svetla, rok 2016 je most zjednocujúci všetky úrovne vedomia. Je ako priama diaľnica na ceste Domov. Do vedomia Zdroja. Po celý rok sa budú v nás otvárať a postupne zušľachťovať nástroje, dary, schopnosti a zručnosti,  ktorými sa naše vedomie dokonale zosúladí s vibráciou Vedomia Jednoty. Táto alineácia
( zosúladenie ) bude harmonicky prebiehať na všetkých našich úrovniach mysle, duše i tela.
Slnko v Srdci je Živé Vedomie, nesúce primárne kódy, aktivujúce transformáciu osobného vedomia v naladení s planetárnym vedomím Gáii a prebudení kozmického vedomia.
A preto rok 2016,  každý jeden mesiac aktivuje ,, frekvenčné ladičky ´´ v ktorých sa rozvíja a rozkvitá naše Bytie.

Január 2016 – 1 – 9 - 10 rozozvučal naše vedomie novým tónom . V jeho vibrácii sme jasne uchopili nový zámer v súvislosti s osobnou premenou. Kto som a kam smerujem v nových energiách Jednoty.

Február 2016 - otvorené brány neba. 2 - 9 -11/2 Archanjeli Novej doby ako vibrácia nového ladenia a prebudenia darov jasnovnímania, jasnozrivosti, každému z nás prinášajú výzvy otvoriť srdce a rozhrnúť závoje duality. Vidieť jasne seba ako súčasť légií planetárneho prebudenia.
Svetelná rodina – projekt svetelných bytostí,  ktorý prichádza zo Slnka v Srdci - ako postupná aktivácia nadzmyslového vnímania - darov ducha. Archanjel Haniel, Zadkiel, Jofiel - prebudenie Lemúrskeho a Atlantského vedomia a vstup do multidimenzionality.

Marec 2016 -  preladenie mysle. 3 – 9 - 12 v súzvuku s vedením Egyptskej múdrosti Horovho Oka -  prebudenie nového vedomia - poznania mysle ako univerzálneho nástroja vedomého tvorcu. Myseľ bude hrať prím a jej všetky prejavy ponúknu voľbu kam namierim prúd pozornosti. Otvára sa očista mentálnych programov a aktivácia svetelných kódov univerzálnej kozmickej mysle.
Slnko v Srdci tvorí KÓDY SVETELNÉHO VEDOMIA -  nový seminár nadstavba Kódov života smerovaný k uvedomeniu si svojho životného poslania v súlade s planetárnym prebudením .
Aktivuj Kód života ako svetelnú mandalu, ako pečať svetla, ako rezonátor,  prebúdzajúci svetelné dary a rozpamätanie sa na svoju Zdrojovú silu. Táto aktivačná, meditačná práca je pod vedením Nenebovstúpených majstrov.

Apríl 2016 -  jemnejšia – subtílna – vedomá energia 4 – 9 – 13 preniká úrovňami mysle, duše , tela.
Čas podporiť preladenie tela na vyššiu vibráciu. Sebaliečenie svetlom. Vo vedomí sú odhalené nové techniky a nástroje podporujúce zdravie a vitalitu. Kvantové liečenie a kvantová medicína ako prirodzená forma žitia vedomia jednoty v praxi. Telo ako dokonalé magické zrkadlo ponúka vhľady do celého spektra dimenzií.
Príroda – dokonalá ladička.

Máj 2016 -  vedomie vyladené v strede 5 – 9 – 14 . Posvätný stred ako brána k multidimenzionlite – mnohorozmerností ducha vo všetkých prejavoch vedomia. Dych vedomý nástroj rozpínania  vedomia bytia, oslobodenia od zažitých štruktúr, od všetkých obmedzení, vedomie pripravené k  Alchýmii dimenzií.
Slnko v Srdci prináša plody spolupráce s celou svetelnou rodinou, Anjelov, Archanjelov, Nanebovstúpených majstrov spoločnej 12 ročnej práce .
Projekt Alchýmia dimenzií je poznanie a ukotvenie vedomia v posvätnom strede ako snímač  deviatich dimenzií kozmického bytia.
Spojenie s galaktickou rodinou. Celý proces  tejto duchovnej i praktickej práce bude prebiehať v prírode ako súčasť víkendových seminárov. Veľmi sa na to tešíme. :)

Jún 2016 - prebúdza v sebe silu lásky.  6 – 9 – 15 , dovoľ svojej originalite tvoriť to čo miluješ. Dovoľ srdcu, vášni aby rozkvitla vo všetkom čo tvoríš , čím si. Gáia vo všetkých prejavoch prírody, nových energií zrkadlí proces vzostupu, ktorým už prešla ( jeseň 2015 ). Začína sa leto prinášajúce novú extázu radosti a lásky.
Slnko v Srdci v rámci Alchýmie dimenzií nás povedie k prijatiu všetkých 12 archetypov našich podosobností a k vzájomnému vyváženiu ich polarít. Meditačný seminár zjednocujúci v poznaní všetky prejavy astrologického zverokruhu v nás.

Júl 2016 - vedomie slnka ktoré nás zalieva paprskami svetelných častíc prinášajúcu zmenu v našom vedomí. Kvantový skok k spojeniu so svojou Plejádskou rodinou. 7 – 9 – 16 .
Prvé stretnutie a práca v svetelných sieňach lásky a transformácie. Pokračovanie Svetelnej rodiny Alchýmie dimenzií. Ako vyrovnávajúca  a uzemňujúca kotva je zážitkový seminár Joga – cesta k harmónii. Dni plné zdravia , výživy dychu , pokoja, relaxácie a radosti v  speve mantier v náručí Veľkej Fatry.

August 2016 -  vedomie rovnováhy - 8 – 9 – 17 , cítite tú silu ­? Tento mesiac v znamení intenzity prinesie nové výzvy k vnútornej rovnováhe. Vnútorný stred a vnútorná harmónia sú najväčšou cennosťou tejto doby.
Kód Galaktickej federácie Orionu otvorí vo všetkých vtelených bytostiach - posloch svetla na Zemi vibrácie Hviezdneho domova. A tým vedomejšie a praktickejšie tvorenie v osobnom živote.
Alchýmia dimenzií vo finále poznaní darov našich hviezdnych duchovných sprievodcov prebudí osobné pečate a mandaly duše posvätnej geometrie . Tvorenie svetlom, zvukom, farbou ako nástroj prepólovania vedomia do jednotného vnímania.
Pokoj láska, vášeň, sila.
Rýchle, okamžité zhmotňovanie v prítomnosti.
Ako prejav prebudeného vedomého tvorenia.

 

Ďakujeme s láskou za vedomé spojenie a vedenie všetkým svetelným bytostiam a božskému zdroju.

Tešíme sa na spoločné tvorenie tohoto úžasného diela vedomého prebudenia.
Ďakujeme vám za nezabudnuteľné zážitky pri každom z týchto duchovných stretnutí a spoločnom tvorení.

S láskou Slnko v Srdci Janka Sofia a Danka :)

Bojnice 25.2.2016

 

Dátum: 1.9.2016 14:48:43

Slnko v Srdci v novom šate

Slnko v Srdci

Milí priatelia

Je 1.2.2015 a my Vám s radosťou predstavujeme novú tvár našej stránky, ktorá je veselá a žiarivá ako sila
slnka v každom srdci...
S NESMIERNOU úctou ďakujeme za hojnosť vesmíru a Vám všetkým za podporu a vzájomnosť pri našom spoločnom prebúdzaní nového vedomia ľudí Zeme všetkými tvorivými formami plnými múdrosti, radosti a lásky.
S láskou ďakujeme spolutvorcom Tomášovi a Marekovi za neobyčajnú kreatívnu zručnosť, trpezlivosť a za to že priviedli do dokonalosti našu víziu o dizajne ktorý roztvorí srdce a jednoduchosťou povedie Vás k prezeraniu- a nás v redakčnom systéme k písaniu článkov, kresleniu a dopľňaniu akcií. Marianna- mapa stránky je krásna, čitatelná a jasná – krásne dielo, ďakujeme Ti..
Prosíme vás o trpezlivosť kým doplníme všetky tituly v nástrojoch sebaspoznania a kdekoľvek vstúpite budú aktuálne informácie doplnené v plnej verzii.
V strede symbolu Slnka v srdci kliknutím otvoria sa vám NOVINKY v ktorých sa zobrazia všetky aktuálne články doplnené na stránku.
V galérii si nájdete kreslené plagáty akcií, maľovaný , aktuálny kalendár mesiaca , rady na cestu k Sebe a to všetko v jasnej a hravej forme .
Danka nás poteší pravidelnými mesačnými a týždňovými výkladmi a Sofia z prameňa múdrosti prinesie ladenie na na každý den v podobe afirmácií, obrázkov či svetelných symbolov. Veľmi oceníme vaše komentáre, podnety, vaše príspevky, životné príbehy a skúsenosti na ceste Sebaspoznania.
Veď o tom je Slnko v Srdci - o hľadaní Boha , Bohyne, Všetkého čo Je – V SEBE. O nachádzaní odpovedí na všetky otázky v tichu Vesmírneho Zdroja - V SEBE. O VEDOMOM ŽITÍ V ZDRAVÍ, JEDNODUCHOSTI, TVORENÍ A LÁSKE VO VŠETKÝCH PODOBÁCH. O vzájomnom zdieľaní hojnosti a darov nekonečného Bytia.

A my z celého srdca ďakujeme že pri tomto pučiacom rozkvete Vedomia Jednoty môžeme byť s Vami.

S láskou Slnko v Srdci -Sofijanka a Danka.

Dátum: 2.2.2015 10:29:35